Hukum dan Kaedah Membaca Basmalah

3 06 2010

Hukum Membaca Basmalah

Para Ulamak Qurra’ bersepakat harus hukumnya membaca basmalah ketika memulakan bacaan awal surah kecuali pada Surah At-Taubah.

Kaedah Membaca Basmalah

Terdapat 3 wajah dalam membaca basmalah di antara 2 surah :

  1. Membaca akhir surah, waqaf. Kemudian membaca basmalah, waqaf. Kemudian membaca awal surah berikutnya
  2. Membaca akhir surah, waqaf. Kemudian membaca basmalah dan disambung membaca awal surah berikutnya
  3. Membaca akhir surah, kemudian membaca basmalah dan disambung membaca awal surah berikutnya.

Cara Membaca Awal Surah At-Taubah : ( 3 Wajah )

Terdapat 3 wajah dalam membaca awal Surah At-Taubah

  1. Berhenti pada akhir Surah Al-Anfal dan mulakan awal Surah At-Taubah dengan nafas baru.
  2. Saktah (berhenti sebentar tanpa bernafas) pada akhir Surah Al-Anfal dan sambung membaca awal Surah At-Taubah
  3. Membaca sambung akhir Surah Al-Anfal dengan awal Surah At-Taubah

Advertisements
Hukum dan Kaedah Membaca Isti’azah

2 06 2010

Hukum Membaca Isti’azah:

Jumhur ulamak bersepakat menetapkan hukum membaca Isti’azah ketika hendak memulakan bacaan Al- Quran adalah Sunat Muakkad (sunat yg. dituntut)
Dalil :

Surah An-Nahl Ayat (98)

Maksudnya : Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, Maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang direjam.

Kaedah Membaca Isti’azah

Terdapat 4 wajah dalam membaca isti’azah pada awal surah :

  1. Membaca isti’azah, waqaf. Kemudian membaca basmalah, waqaf. Kemudian membaca awal surah.
  2. Membaca isti’azah, waqaf. Kemudian membaca basmalah dengan disambung membaca awal surah.
  3. Membaca isti’azah dengan disambung membaca basmalah, kemudian waqaf. Kemudian membaca awal surah.
  4. Membaca isti’azah, ┬ábasmalah dan awal surah tanpa waqaf.