Izhar Halqi

5 06 2010

Nun mati dan tanwin perlu dibaca dengan jelas apabila selepasnya terdapat 6 huruf berikut :  غ ,ح ,ع, ,ه ,ء dan خ . Hukumnya dinamakan sebagai IZHAR HALQI.

Izhar dari segi bahasa bermaksud jelas dan terang. Menurut istilah tajwid, izhar bermaksud melafazkan huruf-huruf izhar dari makhrajnya tanpa disertai dengung. Ia dinamakan halqi karena makhraj huruf-hurufnya adalah dari halq (kerongkong).

Advertisements
Hukum Nun Mati dan Tanwin; Pengenalan

4 06 2010

Nun mati atau nun saktah adalah huruf nun yang berbaris mati ( ﻥْ ). Tanwin pula adalah mana-mana huruf yang mempunyai dua baris di atas (ً ), di bawah (ٍ ) dan di hadapan (ٌ ).

Terdapat empat cara dalam membunyikan nun mati dan juga huruf bertanwin.

Pertama : Membunyikan dengan jelas, tanpa dengung – hukumnya izhar

Kedua : Memasukkan bunyi nun ke dalam huruf berikutnya dengan dengung dan tanpa dengung – hukumnya idgham

Ketiga : Menyembunyikan bunyi nun dan tanwin ke dalam huruf berikutnya – hukumnya ikhfa’

Keempat : Menukarkan bunyi nun mati dan tanwin kepada bunyi mim – hukumnya iqlab